شرایط حمل و تحویل کالاشرایط حمل و تحویل کالا

ایا گالری مروارید هزینه کالای برگشتی را به ما میدهد؟

  • به هر دلیلی که اثبات شود که اشتباه از جانب ما بوده است و ما اشتباه کرده ایم

هزینه ی حمل کالای بازگشتی با خوشحالی به شما بازپرداخت خواهد شد.

  • با تماس و توضیح درباره مشکل محصول کالا برگشت داده میشود.

چقد طول میکشد کالا پس از ثبت به دست ما برسد؟

  • به دلیل بالا بودن درخواست برای مشتریان تهران از همان زمانی که انتخاب شده تا 2 الی 3 روز کاری  ،

وبرای مشتریان شهرستان 1 الی7 روز کاری با توجه به فاصله این زمان کم تر هم میشود.

5/5 ( 1 نظر )